شرایط گارانتی

ضمانت نامه گوشی در ظرایط زیر از درجه اعتبار ساقط است:

  1. استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
  2. خرابی در اثر استفاده از هر گونه باطری و لوازم جانبیغیر اصلی
  3. اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیر مجاز
  4. هرگونه ضربه خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
  5. تغییر یا دستکاری شماره سریال دستگاه (IMEI) در کارت گارانتی یا گوشی
  6. خریدار محترم دستگاه به مدت ۱۸ ماه دارای  گارنتی می باشد

توجه:

باطری و لوازم جانبی (شارژر، هندزفری و …) شامل گارانتی نمی باشد
استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمی باشد

همراه داشتن فاکتور معتبر ممهور به مهر فروشگاه هنگام مراجعه به مراکز خدمات الزامی است